Geef uw mening

Schrijf u hier in om mee te doen met onderzoeken van MeMo² en kans te maken op één van de vele prijzen...

Inschrijven

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waarvoor deze worden gebruikt.

Wat doet MeMo²?

MeMo² voert via het MeMoPanel online marktonderzoek uit en verzamelt onder meer door middel van het stellen van vragen via enquêtes gegevens over een breed scala aan onderwerpen. MeMo² is aangesloten bij MOA (Center for Marketing Intelligence & Research) en voert onderzoek uit met inachtneming van de gedragscode van ESOMAR (de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wie is MeMo²?

MeMo² B.V. (“MeMo²”) is gevestigd te Amsterdam en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MeMo² is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1264091.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens en profielgegevens. Aan de hand van profielgegevens waaronder marktonderzoekgegevens, bent u als individueel persoon niet identificeerbaar. De persoonsgegevens die wij van de deelnemers aan het MeMoPanel verzamelen zijn:

- Uw e-mailadres en overige gegevens die u bij uw inschrijving als deelnemer van het MeMoPanel verstrekt en bij deelname aan een onderzoek, promotieactie of prijsvraag van ons.

- Informatie over uw internetgebruik, zoals bezoekgedrag, bezoekfrequentie en mediaconsumptie en statistieken met betrekking tot page views, al dan niet aan de hand van cookies die door (een) derde(n) zijn geplaatst.

- Uw NAW-gegevens wanneer u een prijs heeft gewonnen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

- Uw e-mailadres en uw overige persoonsgegevens worden door ons gebruikt om u uit te nodigen voor de voor marktonderzoeken, promotieacties en/of prijsvragen.

- Indien u een prijs heeft gewonnen in een promotieactie of prijsvraag, gebruiken wij uw persoonsgegevens, waaronder uw NAW-gegevens, om u te informeren over uw prijs. Uw naam en woonplaats zullen op onze website worden vermeld indien u tot de prijswinnaars behoort.

- Profielgegevens en persoonsgegevens gebruiken wij ook om de effectiviteit van reclamecampagnes te kunnen meten en reclame-effecten beter te kunnen analyseren en te interpreteren.

Onderzoekscookies

MeMo² doet onderzoek in opdracht van adverteerders en de overheid. Deze partijen kunnen gebruik maken van tags op websites. Deze tag laat een onderzoekscookie achter, waarmee MeMo² het effect kan meten van (advertentie)campagnes.

Indien u dergelijke onderzoekscookies niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich bij ons afmelden voor de ontvangst van dergelijke cookies via onderstaande link. MeMo² laat dan een nieuwe tag plaatsen die voorkomt dat dergelijke onderzoekscookies op uw computer geplaatst worden. Let op, indien u al uw cookies verwijdert met een verwijderingsprogramma of met de verwijder cookies-functie van uw browser, zal ook deze tag verwijderd worden. U dient zich dan opnieuw af te melden.

Klik hier om af te melden voor onderzoekscookies

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Geanonimiseerde profielgegevens kunnen wij aan onze opdrachtgevers verstrekken. Uw individuele persoonsgegevens zullen door ons nooit aan anderen worden verstrekt, tenzij u daar toestemming voor heeft verleend.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze infrastructuur en software is zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

MeMo² kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Uitschrijven

Deelname aan het MeMoPanel kan op ieder gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, beëindigd worden. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink, welke in elke onderzoeksuitnodiging vermeld wordt. U ontvangt dan niet langer onze uitnodigingen voor marktonderzoek, promotieacties en/of prijsvragen. MeMo² behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens een half jaar na opzegging te bewaren, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving. De verwerking van uw uitschrijving kan enkele weken duren.

Vragen?

Bij vragen kunt u zich richten tot MeMo², via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen dan kunt u een e-mail sturen aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

d.d. juli 2010

MOA logo

 

 
Linked_InFacebookTwitterGoogle